Detský tábor 2019

Miesto konania a ubytovanie: Detský tábor bude prebiehať v Pieninách v obci Výšné Ružbachy (okres Stará Ľubovňa). Ubytovanie je zabezpečené v Hoteli Ružbachy. Každá izba má samostatné sprchy a WC. Viac informácii o ubytovaní môžete nájsť na web stránke www.ubytovanieruzbachy.sk

Termín: 15. – 20. júl 2019

Vek účastníkov: 7 – 15 rokov.

Kapacita: max. 45 detí

Cena

Príspevok je 140 €/osobu. V cene tábora je zahrnutá doprava autobusom (tam a späť), ubytovanie (5 nocí), strava (5x denne), poistenie, pitný režim, zdravotník, výdavky spojené so zabezpečením táborových aktivít. Jediný uplatniteľný bonus bude bonus pre súrodencov vo výške 10€ na prihlášku.

Program

Pre deti je pripravený bohatý program. Každú skupinu budú mať na starosti dvaja animátori. Deti čaká množstvo hier, aktivít, súťaží, umeleckých a športových aktivít, tvorivé dielne, workshopy, výlet, modlitby a sv. omše.

Registrácia

Prihlasovanie pre deti z farnosti na tábor je možné od 20.05.2019 až do 07.07.2019.

V prípade neobsadených miest deťmi z farnosti bude miesto ponúknuté deťom z okolitých obcí. Prihlásenie je možné najneskôr do 07.07.2019. Po tomto termíne už prihlásenie nebude možné. Vaša registrácia bude kompletná až po obdržaní potvrdzujúceho emailu alebo SMS správy a následnom zaplatení zálohy. V prípade, že Vám potvrdenie nebude doručené v lehote do 5 dní, kontaktujte nás, prosíme, na nižšie uvedených kontaktoch.

Úhrada platby

Úhrada príspevku je možná v dvoch krokoch:
  1. Do 10.06.2019 je potrebné vyplatiť zálohu vo výške 80€
  2. Do 07.07.2019 je potrebné zaplatiť zvyšnú časť sumy.
Ak uhradíte plnú sumu do 10.06.2018, druhý krok už pre Vás neplatí. V prípade odhlásenia dieťaťa z tábora Vám vyplatená suma (skrátená o administratívny poplatok vo výške 5 €) bude vrátená.

Spôsob platby

  1. Bankovým prevodom
  2. Bankovým šekom typu U

Detail platby

Číslo účtu: SK57 5200 0000 0000 1450 7320

Konštantný symbol: 0308

Správa pre adresáta: Pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa (v prípade, že jednou platbou uhrádzate tábor pre viacero detí, do poznámky uveďte meno a priezvisko každého dieťaťa).

www.000webhost.com